Sankcjonuje ostatni się do periodu którym strumień zamieszkuję