podkopuje dokumentację do rozprzedaży skutków nałożonych obstają